Solidworks2019入门视频教程

Solidworks2019入门视频教程

本套Solidworks2019视频教程共38节。从软件基础操作讲起到实例绘制操作。让你快速入门Solidworks软件。

Solidworks2019视频教程

01 01-solidworks2019-初步认识SolidWorks软件.flv
02 02-solidworks2019-软件界面介绍.flv
03 03-solidworks2019-前导视栏应用.flv
04 04-solidworks2019-鼠标和快捷键的操作.flv
05 05-solidworks2019-系统选项的配置.mp4
06 01-solidworks2019-草图的认识.flv
07 02-solidworks2019-点和直线的绘制.flv
08 03- solidworks2019-矩形的绘制.mp4
09 04-solidworks2019-槽口和多边形的绘制.flv
10 05-solidworks2019-圆和圆弧的绘制.flv
11 06-solidworks2019-绘制样条线.flv
12 07-solidworks2019-椭圆 抛物线 圆锥曲线.flv
13 08-solidworks2019-圆角和倒角.mp4
14 09-solidworks2019-文字应用.mp4
15 10-solidworks2019-尺寸标注.flv
16 11-solidworks2019-剪裁实体 延伸实体.flv
17 12-solidworks2019-转换实体引用和交叉曲线.flv
18 13-solidworks2019-等距实体和曲面上偏移.flv
19 14-solidworks2019-镜像实体.flv
20 15-solidworks2019-线性草图阵列和圆周草图阵列.flv
21 16-solidworks2019-移动、复制、旋转.flv
22 17-solidworks2019-缩放、伸展实体.mp4
23 18-solidworks2019-分割实体和转折.flv
24 19-solidworks2019-添加约束关系和完全约束草图的理解.flv
25 20-solidworks2019-宏命令的简单认识.flv
26 21-solidworks2019-草图的合法性检查与修复.flv
27 22-solidworks2019- 3D草图初步认识.flv
28 23-solidworks2019- 草图图片命令的使用.mp4
29 24-solidworks2019- 块命令的使用.flv
30 25-solidworks2019-草图实战练习1.mp4
31 26-solidworks2019草图实战练习2.flv
32 01-solidworks2019-创建基准面.flv
33 02-solidworks2019-创建轴和坐标系.flv
34 03-solidworks2019-创建点和显示质心.flv
35 04-solidworks2019-拉伸凸台和拉伸切除.flv
36 05-solidworks2019-旋转凸台和旋转切除.flv
37 06-solidworks2019-扫描和扫描切除.flv
38 07-solidworks2019-放样凸台和放样切割.mp4
分享到 :
相关推荐

发表回复

登录... 后才能评论